Családi ház tetőknél, illetve kisebb fesztávú tetőknél jellemzően nem szükséges közbenső alátámasztás. Nagy fesztávnál (pl. 20-30 m) közbenső alátámasztás szükséges lehet.